Alle ungdommene på 10.trinn ved Gausdal ungdomsskole hadde skoledagen sin på kommunehuset fredag 20.oktober, og ble litt bedre kjent med kommunen sin. Elevene ble delt inn i fire grupper, etter at de hadde en felles forelesning i Kultursalen. Temaene for dagen var:
  • Ungdom, kropp og doping- med Bo Lindblad fra Antidoping Norge
  • Sosiale medier- med Fedza Rizvic fra politiet 
  • Selvbilde og selvtillit – med Roar Moastuen fra psykisk helsetjeneste og diakon Marianne T. Træthaug
  • Sex og rus – med helsesøster Margret Bruvik og Rune Kallestad fra psykisk helsetjeneste
  • Ungdom og trafikksikkerhet – med Ola Lundemo fra lensmannskontoret
 
Vi startet dagen i Kultursalen. SLT-koordinator Tine Andersen ønsket velkommen, og sørget for at elevene fikk seg en yoghurt, som Q-meieriet sponset oss med. 
 
I år så var opplegget for dagen nytt. Vi fikk midler av LIONS Gausdal til å leie inn en ekstern foredragsholder, og Bo Lindblad fra Antidoping Norge hadde en felles forelesning for elevene. Han fikk gode tilbakemeldinger fra elevene på evalueringa, så kanskje vi må leie han inn igjen til neste års annerledesdag? 
 
Så ble elevene delt inn i fire grupper, og startet rulleringen med de ulike temaene. To temaer før lunsj, og to etter lunsj. 
 
Sanitetskvinnene i Gausdal hadde laga deilig grønnsakssuppe til lunsj. Ikke bare laga de suppa, men de hjalp også til med servering til de flotte ungdommene. LIONS sin kvinneavdeling i Gausdal, Kvitsymra, hadde sponset oss slik at vi fikk kjøpt inn drikke, frukt og brødmat. 
 
Det var gøy å prøve noe nytt i år, og vi håper ungdommene har fått utbytte av dagen. 
 
Ungdommene ga dagen og innholdet karakter før de dro hjem – de aller fleste likte temaene og var fornøyd med dagen. Vi fikk ingen sure fjes på evalueringa av selve dagen, og det er vi veldig fornøyd med
 
Tusen takk til alle som bidro denne dagen! 
Gruppe.jpg Lapper.jpg
Fra gruppa «selvbilde og selvtillit». Her ser elevene på en musikkvideo. DERE er bra nok! Vi håper ungdommene tok med seg dette videre. 
 
 
Saniteten.jpg
              
Blid gjeng! Tusen takk for hjelpen denne dagen. Vi var alle enige om at det var luksus å få varm lunsj.
Bilde politi.jpg Politi 2.jpg
           
Fra gruppa «sosiale medier». Et tema som fenget. 
Ha respekt for deg selv når du legger ut bilder, var et av flere viktige budskap.
 
Trafikk.jpg Trafikk 2.jpg
Fra temaet «ungdom og trafikksikkerhet»
              
Elevene fikk prøvesitte i kollisjonsbenken, som gikk 8 km i timen. Husk å bruke bilbelte! Ungdommene likte dette tema. Det er gøy å gjøre noe annet enn å bare sitte å høre på noen forelese. Vi fikk innspill på at ungdommene ønsket seg flere fysiske oppgaver. Dette tar vi med oss videre i planleggingen av Annerledesdagen neste år. Takk for alle gode innspil!
 
Vi voksne er enige om at det er riktig flotte ungdommer vi har i Gausdal!!
 
 
 
For 
SLT-gruppa i Gausdal
Tine Andersen