Elever som har bestått Vg1 og Vg2 innen fagområdet kan søke. Søkere til læreplass må sende søknad med attester og vitnemål fra Vg1 og Vg2, samt referanse. Gi en kort beskrivelse av hvem du er, og begrunn gjerne hvorfor du ønsker læreplass i vår kommune.

Kontaktperson: Frode Frydenlund tlf.: 61 10 40 16 mobil: 414 70 506

Gausdal kommune bruker elektronisk søknadskjema. Skjema for søknad finner du her

Søknadsfrist: 3.april 2022.