Vil du være med å påvirke den nye arrangementsstrategien til kommunene i Lillehammer-regionen?
Regionrådet i Lillehammer-regionen (Øyer, Gausdal og Lillehammer Kommune) har igangsatt arbeidet med utvikling av en regional arrangementsstrategi og inviterer alle som er opptatt av arrangement og arrangementsutvikling velkommen til innspillsmøte.
Strategien har som formål å gi en overordnet retning for kommunenes prioriteringer og satsinger innenfor arrangementsfeltet, og skal konkretisere hvilke områder som bør ha særlig fokus for å kunne styrke og utvikle arrangement i regionen fremover.
Har du meninger om dette arbeidet og ønsker å gi dine innspill til strategien så håper vi å se deg på møtet..

Program
14.00: Velkommen
Bakgrunn for arbeidet med arrangementsstrategien 
Status arrangementsregionen
14.30: Innspillsrunde
16:30: Oppsummering og vegen videre
12.00: Avslutning

Det blir enkel severing i forbindelse med møtet.

Som en forberedelse til møtet vil vi noen dager i forveien sende ut noen spørsmål til deltakerne. Vi ber derfor om påmelding innen 3. mai til: irene.thorsplass@inn.no eller tlf. 92037720