I testamentet er det fastlagt statuetter om at det skal opprettes en stiftelse som skal ledes av et styre på tre medlemmer som skal oppnevnes av oppvekst- og kultursjefen i kommunen. I og med at den stillingen ikke lenger er i organisasjon har rådmannen oppnevnt styret som består av Kjellfrid Bjørgen Flækken (leder), Anette Musdalslien og Rita Kampesveen Gudbrandsen.

Stiftelsens formål er ved utdeling av midler å fremme vekst og utvikling av sang og musikk­livet i Follebu krets med særlig vekt på barn og unge. Midler kan tildeles personer, lag og foreninger samt offentlige institusjoner, skoler etc. I og med at det ikke lenger er særlig mye sang- og musikkaktiviteter som bare er knyttet il Follebu, tolkes statuttene slik at midler kan tildeles lag, foreninger, institusjoner etc. som har medlemmer/elever  som er bosatt i Follebu. Enkeltpersoner som søker må også være bosatt i Follebu.

Det tar tid å opprette en stiftelse og først nå er det klart for tildeling av midler. For 2021 har styret bestemt at det kan utdeles inntil kr. 400.000. Søknadsfristen er satt til 23.mai. Styret oppfordret aktuelle i målgruppen til å søke og det oppfordres gjerne til å søke på samarbeidsprosjekter.

Søknaden skrives på eget søknadsskjema og sendes: Astrid Johnsen Friksen og Ottar Friksens legat, v/ Kjellfrid Bjørgen Flækken, Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal eller bruk epost: kjellfrid.flakken@gausdal.kommune.no

Vedtekter for stiftelsen.

Søknadsskjema