Habiliteringstjenesten i Gausdal kommune søker daglig leder med fagansvar til Flatland bofelleskap.

 Bofellesskapet ligger i Forset, har 12 beboere og 10,6 årsverk. Som daglig leder med fagansvar vil du inngå i tjenestens lederteam, bestående av daglig ledere fra de to andre boligene, Heggelia og Bjørkvin, leder for Aktivitetssenteret og enhetsleder for tjenesten. Lederteamet har fokus på å sikre helhet og sammenheng i tjenesten. Stillingen inngår i turnus.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Faglig ansvar for miljøterapeutisk arbeid, herunder kjennskap til aktuelt lovverk
 • Personalansvar og oppfølging av ansatte
 • Medansvar for budsjett
 • Ansvar for fagutvikling og internkontroll i Flatland bofellesskap
 • Ansvar for samordning av tjenester for brukergruppen
 • Legge til rette for et godt samarbeid med brukere og deres pårørende, slik at de opplever å bli tatt med på råd og medvirke til utvikling
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø med en styrkebasert tilnærming, og høyt nærvær

Kvalifikasjoner

 • Bachelor i vernepleie
 • Ledererfaring, alternativt evne og vilje til å utvikle slik kompetanse
 • Du er opptatt av forbedring, og evner å motivere medarbeidere og få de med
 • Du er løsningsorientert, samarbeidsorientert og fleksibel

Vi tilbyr:

 • En spennende og utfordrende lederjobb
 • Faglige utfordringer
 • Deltakelse i ledernettverk og fagteam
 • Støtte og veiledning når du trenger det

Søknad:

Kopier av attester og vitnemål medbringes til et eventuelt intervju. Politiattest må fremlegges av den som får tilbud om stillingen. Ansettelse skjer i henhold til gjeldene lover, reglement og tariffavtaler. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Du må disponere bil. Kontaktperson: Enhetsleder for habiliteringstjenesten, Annichen Hopland Ødegård tlf. 92 60 00 54

Gausdal kommune praktiserer meroffentlighet, og søkerlisten vil være offentlig med mindre spesielle forhold kan dokumenteres.

Gausdal kommune benytter elektronisk søknadsskjema. Skjema finner du her. 

Søknadsfrist: 10.6.2019