Kommunestyret har vedtatt at to hytter i Flatavegen 25 og 27, skal rives/avhendes. I utgangspunktet gis disse bort gratis, men om det er flere interesserte selges byggene til høystbydende. Gausdal kommune har ansvaret for avkobling av vann, avløp, strøm etc. samt fjerning av grunnmurer.

Interesserte bes ta kontakt innen 04.12.2020.

Kontaktperson:
Odd Magnar Johansen
Driftsansvarlig eiendomsforvaltning

odd.magnar.johansen@gausdal.kommune.no