Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Avslutta høringer

illustrasjon høring

Vedtak av detaljreguleringsplan for Svarttjernlia nord

Frist: 18.08.2023

Kommunestyret vedtok i møte 22 Juni 2023 i sak 52/2023, detaljregulering av Svarttjernlia nord.

Det varsles herved om planvedtaket i henhold til plan- og bygningslovens (pbl) § 12-12.

illustrasjon høring

Veisten boligfelt - mindre endring - tomteinndeling 2023

Frist: 18.08.2023

Feltene BK-1 og BK-2 søkes endret fra konsentrert boligbebyggelse til tomter for frittliggende boligbebyggelse med krav om tomannsboliger. Ved å dele opp BK-1 i to tomter og BK-2 i fire tomter vil arealet gi plass til 12 boenheter.

illustrasjon høring

Høring: Utbyggingsavtale til offentlig ettersyn

Frist: 3. juni 2023

Det kunngjøres med dette at utbyggingsavtale i tilknytning til mindre endring av områdereguleringsplan for Skei Sør er lagt ut til offentlig ettersyn, i medhold av pbl. § 17-4.