Endringene i forskriften omfatter båndtvang i skiløyper. I sentrumsnære områder, i skiløyper hvor det ferdes mye folk og i utfartsområder som benyttes av barnefamilier er det iht forskriften båndtvang. I det perifere løypenettet og der det er naturlig i forhold til bestemmelsene i nabokommuner unntas enkelte løyper fra båndtvangbestemmelsene. Mange har stor glede av å være ute på ski. Dette er rekreasjon, naturopplevelse, trening og hyggelige møter med andre mennesker. Gausdal kommune ønsker med den nye forskriften å legge til rette for at alle skal få en god opplevelse av å være ute på ski.

De nye båndtvangbestemmelsene fremgår av kart – Båndtvang i skiløyper i Gausdal kommune, samt forskrift om båndtvang for hund, Gausdal kommune, Oppland. 

Kart

Forskrift