Det er ved en feiltagelse opplyst til Skeiposten, fra Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen, om uriktige båndtvangstider i Gausdal. De riktige tidene for båndtvang i Gausdal er 1. april til og med 1. oktober.

Forskriften i sin helhet kan du lese her: http://lovdata.no/dokument/JB/forskrift/2007-09-20-1712?q=forskrift om båndtvang for hund