Hva betyr det å være et bærekraftig reisemål?
Oppgaver og ansvarsområder ved å være et bærekraftig reisemål strekker seg utover ivaretagelse av reiselivsnæringens kjernebehov for inntjening og økonomisk vekst. Det må jobbes med verdiskapning innenfor alle bærekraftdimensjoner; økonomisk, sosialt og miljømessing. For reiselivet, som er en omgripende næring med gjensidig avhengighet av lokalsamfunn og naturgitte ressurser, er det viktig med samhandlingen mellom næringslivet og det offentlige for å sikre en bærekraftig reiselivsutvikling.

Målet er tilfredse gjester, tilfredse innbyggere, levedyktige reiselivsbedrifter og et ressursgrunnlag for opplevelser i framtida!

Les mer her