Informasjon
Virksomheter får fra februar forsendelser fra Gausdal kommune i Altinn, med beskjed om at "Dokumentene sendes kun elektronisk og vil ikke bli ettersendt som brevpost". De får også en automatisk påminnelse etter en uke hvis forsendelsen ikke åpnes i Altinn. Virksomheter kan ikke reservere seg fra å motta post digitalt fra det offentlige (ifølge eForvaltningsforskriften § 9)


Sjekk hva du har registrert på din virksomhet i Altinn
Altinn benytter kontaktinformasjon som er registrert på din virksomhet for å varsle om at du har fått digital post. Det er viktig at du har registrert riktig informasjon i Altinn. Gevinster ved å håndtere brev/forsendelser digitalt er:

  • Dere mottar raskere svar på henvendelser (ordinær postgang tar opptil 10 dager).
  • Alt dere mottar fra kommunen vil ligge i innboksen i Altinn, noe som gir god oversikt.
  • Redusert papirbruk og mindre transport = miljøvennlig.

Lag gode rutiner for å sjekke Altinn, eller opprett en digital postkasse nå!

 

Merk at dette KUN gjelder post til virksomheter, ikke til privatpersoner. Privatpersoner vil fortsatt få post fra kommunen til sin valgte digitale postkasse eller til Altinn.  De som har reservert seg mot å motta post digitalt fra det offentlige (via Kontakt- og reservasjonsregisteret) vil fortsatt få posten sin på papir. Denne reservasjonsretten gjelder ikke for virksomheter.