Hvem kan jeg kontakte i Gausdal

Bekymring for barn som pårørende

Dersom du er bekymret for et barn som pårørende kan du snakke med den du er i kontakt med i tjenestene, f.eks. psykisk helse og rustjeneste, helsesykepleier, fastlegen, helse- og omsorgstjenesten, barnevernet, habiliteringstjenesten i Gausdal.  

Tilbud for barn og unge som trenger noen å snakke med

Skolehelsetjenesten

Helsestasjon for ungdom 

Samtale, barn som pårørende

Noen å snakke med i regi av andre

Nettsteder - råd og veiledning for barn og ungePårørendesenteret har en landsdekkende nettside for pårørende. Her kan du finne kunnskap, tips og råd, og lese om andre pårørendes erfaringer. Du kan kontakte pårørendelinjen via chat, mail eller telefon og få individuell sosialfaglig veiledning. De ansatte du møter har taushetsplikt. Senteret har lenke til lokale tilbud i Gausdal.

Unge pårørende er et nettsted som er laget for (og med) barn som er pårørende. Alle som svarer på chat, telefon, SMS og brev er fagpersonell med taushetsplikt og de har plettfri vandelsattest. 

Treffpunkt -  kreftforeningens møteplass for barn og unge som pårørende

BARsnakk er en chattetjeneste for deg som har en mor eller far, eller andre du bryr deg om – med rusproblemer.

Kors på halsen er Røde Kors` samtaletilbud for alle opp til 18 år. Du kan ringe, maile eller chatte og ta opp det som er viktig for deg. Hos Kors på halsen får du snakke med en voksen du kan stole på, og som ikke kan se hvem du er. Du kan fortelle om alt, både de gode tingene og det du synes er vondt og vanskelig. For livet blir faktisk litt lettere når du har noen å snakke med!

Barn, unge, barn som pårørende, rådgiving, nettsteder

Informasjon

Helsenorge har informasjon om pårørendes rettigheter og barn som pårørende.

Helsedirektoratet har laget en brosjyre som gir informasjon om rettigheter til pårørende til personer med psykiske lidelser og/eller nusmiddelproblemer.   

Helsedirektoratets veileder for pårørende har et eget kapittel med informasjon og støtte til barn som pårørende. 

Voksne for barn 

Stine Sofies Stiftelsen