Vi har fått behov for flere på laget. Vil du være med å:

 • Gi omsorg til det enkelte barn og barnegruppen (relasjonsbygging).
 • Støtte barnet i dens allsidige utvikling, med evnen til å sette søkelys på mestring og barnets styrker.
 • Legge til rette for et godt barnehagemiljø for alle barn, med aktiviteter og materiell som innbyr til lek og læring.
 • Bidra til tverrfaglig samarbeid med andre kommunale tjenester til det beste for barnet.
 • Være en god rollemodell og veileder.
 • Skape og opprettholde et godt foreldresamarbeid.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Det er krav om formelt godkjent barnehagelærerutdanning
 • Andre med relevant utdanning kan også søke

Personlige egenskaper:

 • Du er en omsorgsfull og tilstedeværende voksen sammen med barna.
 • Du er med på å skape et positivt og utviklende leke- og læringsmiljø.
 • Du er positiv til å jobbe i team, og har gode samarbeidsevner. 

Ved ansettelse vil det bli lagt vekt på personlig egnethet. 

Vi tilbyr: 

 • Godt arbeidsmiljø
 • støtte og veiledning når du trenger det

Søknad

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til barnehagestyrer Runa Bakken på mobil: 902 29 009. 

Kopi av attester og vitnemål fremlegges ved intervju. Ansettelse skjer i henhold til gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Godkjent Politiattets må fremlegges av den som får tilbud om stillingen. 

Ved eventuell intern ansettelse, vil stillingen bli ledig i en av de andre kommunale barnehagene våre. 

Gausdal kommune benytter elektronisk søknadsskjema. Du kan søke her.

Søknadsfrist:13.07.2022