Øyer og Gausdal barneverntjeneste er en interkommunal tjeneste for kommunene Øyer og Gausdal. Vi ivaretar innbyggernes behov for tjenester ihht Lov om barneverntjenester. Tjenesten har 11 fagstillinger. Vi har ønsker å ha et styrkebasert fokus i arbeidet med familie- og nettverk, i utvikling av nye tiltak og i endringsarbeid. Barneverntjenesten satser på kompetanse- og kvalitetsutvikling, er med i forskningsprosjekter og deltar i læringsnettverk for å utvikle et bedre barnevern for barn, ungdom og deres familier.

 

Vi ønsker oss en engasjert medarbeider med et varmt hjerte, et klart hode og et ønske om å utgjøre en forskjell.  

Arbeidsoppgaver:

Saksbehandling ihht. Lov om barneverntjenester med hovedvekt på tiltaksarbeid med barn, unge og deres familier. Deltakelse i ulike tverrfaglige samarbeider og utviklingsarbeid.

 

Din kompetanse og bakgrunn:

 • Relevant høyskoleutdanning, fortrinnsvis barnevernspedagog eller sosionom.
 • Det er ønskelig med erfaring fra barnevernsarbeid, helst førstelinje barnevern.
 • Kompetanse/videreutdanning innen foreldreveiledning, familie-/miljøterapi eller lignende.
 • Kjenner fagsystemet Familia eller har god generell IKT-kunnskap.
 • Sertifikat for personbil.

Personlige egenskaper:

 • Du er en engasjert person som motiveres av allsidige arbeidsoppgaver og et høyt tempo.
 • Du har et positivt menneskesyn og skaper gode relasjoner til andre.
 • Du arbeider målrettet og strukturert.  
 • Du er selvstendig og tar initiativ, men liker å jobbe i team.

Vi tilbyr:

 • En spennende og utfordrende stilling.  
 • Et godt arbeidsmiljø og engasjerte kollegaer.
 • En arbeidsplass som er opptatt av utvikling.
 • Veiledning
 • Lønn etter avtale

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Du må disponere egen bil.
Vi vektlegger inkludering og mangfold, og ønsker oss ansatte med ulik kompetanse, livserfaring og perspektiv.

 

Søknad

Informasjon om stillingen kan rettes til Nina Rønningen Hjelmstad, tlf. 48419030.

Gyldig politiattest må fremlegges ved tilsetting.

Gausdal kommune benytter elektronisk søknadsskjema som du finner her

 

Søknadsfrist: 20.03.2021