Ved barneverntjenesten i Gausdal er det ledig et vikariat i 100 % stilling fra d.d. til 30.6.2020 med mulighet for forlengelse.

Barneverntjenesten er organisert i enhet for Familie og inkludering sammen med familieteam, flyktningtjeneste, helsestasjon/skolehelsetjeneste og PPT.  Familie og inkludering er en del av oppvekstsektoren i kommunen. Sektoren har felles satsningsområder og fokus på samarbeid på tvers av tjenester.

Gjennom prosjektet Ung Styrke arbeider oppvekstsektoren for å nå vår felles målsetting om å ha glade, trygge og robuste barn og unge, med tro og håp for fremtiden og som mestrer et liv med opp- og nedturer.

Vi ønsker at du:

  •  Har 3-årig høgskoleutdanning (barnevernspedagog/sosionom).
  • Har erfaring med saksbehandling i barnevernet.
  • Har god kommunikasjonsevne og evne til å skape gode relasjoner med barn/unge, foresatte og kolleger.
  • Har et styrkebasert fokus.

Vi kan tilby:

  • Varierte og spennende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig miljø med engasjerte og dedikerte medarbeidere.

Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt. Du bør disponere egen bil i tjenesten. Ansettelse  skjer på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtaler og reglementer. Gyldig politiattest må fremlegges ved tilsetting.

Nærmere opplysninger gis av barnevernleder Kjersti Grimstad, tlf. 97976121

Søknad:

Ansettelse  skjer på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtaler og reglementer. Gyldig politiattest må fremlegges ved tilsetting.
Nærmere opplysninger gis av ledende helsesykepleier Bente Helbæk, tlf.918 44 906.

Gausdal kommune benytter elektronisk søknadsskjema som du finner her

Søknadsfrist: 25.november 2019