Det er Facetime som er tatt i bruk ved sykehjemsavdelingene på Follebutunet. Pårørende som ønsker å benytte seg av tilbudet kontakter avdelingen for påloggingsinformasjon