Torsdag 16. mars kl. 15.30 -17.00 blir det til befaring av omsorgsboligbygget i Fåberggata 152, Lillehammer. 

Ordfører Espen Granberg Johnsen vil informere om kommunens satsing på bruk av tre i bygg.
Prosjektleder I Lillehammer kommune,  Tore Bakke og prosjektleder i Tronerud Mjøsbygg, Børge Tharaldsen vil orientere om bygget og byggeprosessen. 

Satsingen på økt bruk av tre i bygg er et samarbeid mellom kommunene i Lillehammer-regionen, Oppland fylkeskommune og Fylkesmannen i Oppland. 

 

Befaringen er gratis og åpen for alle. Påmelding innen 13. mars kl. 10.00 til: carl.olav.holen@gausdal.kommune.no

For mer informasjon se vedlagt invitasjon her.