Gausdal har nå 6038 innbyggere. Det er en nedgang på 41 innbyggere siste kvartal, og en nedgang på 68 hittil i 2020. Hovedårsaken til nedgangen er at netto tilflytting og innvandring totalt sett er negativ. Til nå i år er det 140 innbyggere som har flyttet til Gausdal. I samme periode har 200 innbyggere flyttet ut. 

Kvartalvis befolkningsutvikling i Gausdal:

Antall innbyggere ved utgangen av kvartalet.jpg
Fødselsoverskudd i kvartalet.jpg
Netto innflytting i kvartalet.jpg
Netto innvandring i kvartalet.jpg