Formålet med planarbeidet er å dokumentere omfanget og verdien av beitinga i dag, sikre at beitenæringa har tilgang på areal og ressurser også i framtida og komme med tiltak som styrker beitebruken og reduserer konfliktnivået i.f.t. bruk av utmarka som beite for husdyr. Beitebruksplanen skal være et grunnlag for annet planarbeid i kommunen.

Innspill til beitebruksplanen sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen, Vestringsv. 8, 2651 Østre Gausdal
Frist: 10.01.2015