Det er spesielt kjempespringfrø, kjempebjørnekjeks og tromsøpalme som finnes i vårt område. Vekstsesongen går mot slutten og de fleste gjenstående plantene har nok satt frø.  Ved bekjempelse nå er det viktig å kappe av blomsterstanden (frøene) og legge disse i pose/sekk. Posene kan kastes i containerne som er utplassert eller leveres til GLØR sine ordninger, slik at plantene går til forbrenning.

Landbrukskontoret plasserte i juni ut containere som kun er tiltenkt svartelista arter. Containerne står ved Follebu kirke, Buvollen barnehage og Lundgårdsløkka barnehage. Landbrukskontoret minner om at containerne vil være tilgjengelige ut uke 37.

Takk til alle som har gjort en innsats😊

Les mer om svartelista planter her.