Heggen er et nytt boligområde under utbygging i Follebu. Det ligger i slak helling vendt mot sørvest, litt opp for sentrum. I området er det leikeplasser og stort friområde. Avstanden til de to barnehagene Kornhaug og Follebu er 500 meter. Til Follebu barneskole er det 1400 meter langs gang- og sykkelveg. Follebu skole er ny og moderne, tatt i bruk i 2010.

Heggen ligger ypperlig til i forhold til arbeidsplasser både i Gausdal og Lillehammer. Kommunesentret Segalstad Bru ligger 4 km unna. Til Lillehammer er det ny fv. 255, også med gang-/sykkelveg. Avstanden til E6 er 12 km, til Lillehammer sentrum 16 km.