Boligområdet ligger i lia opp for kommunesentret Segalstad Bru, med mye sol og flott utsikt utover Gausdal.

Det er gangveg til Fjerdum barneskole, avstand 1200  meter. Fjerdum barnehage ligger på samme sted. Til kommunesentret Segalstad Bru er det også 1200 . meter. Her finner du det meste av det du har bruk for.

Fjerdumsenga ligger ypperlig til i forhold til arbeidsplasser både i Gausdal og Lillehammer. Til Lillehammer er det ny fv. 255, også med gang- og sykkelveg, og avstanden til E6 er 17 km og til Lillehammer sentrum 21 km.

Det er også noen ledige tomter i det veletablerte boligfeltet Sollia noen få hundre meter unna.