Pasientene i sykehjem har rett til å motta besøk. Men for å redusere risikoen for smitte inn og spredning i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner, skriver Helsedirektoratet at det det fortsatt bør være økt årvåkenhet for symptomer på Covid-19.

I utgangspunktet gjelder de generelle rådene til befolkningen, men besøkende bør ikke komme på besøk dersom:

  • de har infeksjonssymptomer
  • eller er definert som nærkontakter til noen som har dette.
  • personer som er i isolasjon skal ikke besøke sykehjemmet.

Uvaksinerte beboere i sykehjem må beskyttes spesielt. Skjerming av uvaksinerte innebærer at det tilrettelegges for at ubeskyttede kan holde minst 1 meters avstand til andre.

Ved økende smitterisiko i helse- og omsorgstjenesten kan det være behov for forsterkede smitteverntiltak. Da vil kommunen følge Folkehelseinstituttets råd om forsterkede smitteverntiltak.

De som har vært på besøk i sykehjem må ta kontakt med sykehjemmet så snart som mulig hvis de blir syke i løpet av de første dagene etter besøket, slik at mulig smitte blir fanget opp.