Selv om de fleste beboere er vaksinert er det uvisst om i hvilken grad personer som er vaksinerte kan smitte videre. Følgelig vil det fortsatt være behov for smitteverntiltak etter vaksinering.

FHI sine anbefalinger for besøk i sykehjem

Forholdsregler som må følges dersom du ønsker å besøke noen som bor i sykehjem, bofellesskap eller omsorgsbolig:

I forkant av besøk:


Under besøk:

 • Det føres oversikt med tidspunkt og navn for alle besøkende.
 • Alle besøkende utfører håndhygiene (vasker hender grundig eller bruker håndsprit) når de kommer. Dette gjelder både ved besøk inne og utendørs.
 • Besøkende skal holde minst 1 meters avstand til ansatte og andre pasienter/beboere enn den de besøker.
 • Besøkende bør holde minst 1 meters avstand til den de besøker, men dette kan vurderes. Vurderingen tar hensyn til hvor mye smitte det er lokalt, hvilken risiko det finnes for alvorlig sykdom hos den som får besøk og de andre beboerne i institusjonen. Du bør uansett unngå tett ansikt-til-ansikt kontakt. Spør oss om du trenger råd. 
   
 • Pasienter/beboere kan ta imot gaver, blomster og lignende. Det er ikke behov for spesielle forholdsregler, men viktig å følge generelle råd for håndhygiene, slik at indirekte kontaktsmitte forebygges.
   
 • Hvis du har med mat på besøk, må alle vaske hender grundig før maten serveres og spises. Besøkende skal ikke benytte kjøkken i institusjonen eller bofelleskap.
 • Pasient/beboer skal vaske hendene sine grundig når de besøkende forlater rommet.
 • Besøkende må informeres om at de ved symptomer på covid-19 med påfølgende prøvetaking, skal opplyse om at de har vært på besøk i institusjonen som del av smitteoppsporingen.
   

I etterkant av besøk:

 • Alle felles berøringspunkter i rom/leilighet blir rengjort grundig etter besøket (eks. dørhåndtak, armlener, brytere, toalett). 

Les mer om Helsedirektoratets anbefalinger rundt besøk i institusjoner her.

 

Effektiv håndvask trinn for trinn:

illustrasjon håndvask

Effektiv hånddesinfeksjon trinn for trinn:

illustrasjon hånddesinfeksjon