Øyer og Gausdal barneverntjeneste                                 

                 

Vi trenger flere besøkshjem, fritidskontakter og leksehjelp til barn og ungdom!

Akkurat nå trenger flere barn og unge i Øyer og Gausdal barneverntjeneste besøkshjem, en fritidskontakt eller leksehjelp noen timer i uka.
Ved å bruke litt av fritiden din på kontakt med et barn eller ungdom kan du gjøre en stor forskjell!

KORT FORTALT OM BESØKSHJEM:

  • Et besøkshjem tar imot et barn ca. en helg per måned for å gi avlastning til foreldrene og gode opplevelser for barna. 
  • Besøkshjem må være stabile og kunne binde seg for minst ett år. 
  • Barna er som trenger besøkshjem er mellom 0 og 18 år. 
  • For å bli besøkshjem må du sende inn søknadsskjema og utvidet politiattest.

Du finner mer informasjon om det å være besøkshjem på våre nettsider:

Er dere et besøkshjem? - Gausdal kommune


KORT FORTALT OM FRITIDSKONTAKT:

  • Som fritidskontakt (støttekontakt) hjelper du et barn eller en ungdom til å delta på fritidsaktiviteter, eller til å delta i ulike aktiviteter og opplevelser sammen med deg.
  • ​Vanlig oppdragstid er tre-fire timer, en fast dag og et fast tidspunkt, i uken mot timebetaling.

Her kan du lese mer om det å være fritidskontakt: Fritidskontakt - Gausdal kommune
 

KORT FORTALT OM LEKSEHJELP:

  • Hjelp fra en voksen til å lese/gjøre lekser etter skoletid, gjerne på skolen.
  • ​Vanlig oppdragstid er en til to ganger pr. uke.
     

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss for en prat på tlf. 908 31 798
Søknad sendes på eget skjema (doc eller PDF  til : postmottak@gausdal.kommune.no