Vi ser etter en familie i området Øyer/Gausdal/Lillehammer som har mulighet for å ivareta og følge opp jenta ca. to døgn pr. uke, og annenhver helg.
Jenta går på videregående skole, og trenger engasjerte og tydelige voksne. 
Dere må gjerne ha egne barn, helst i skolealder. Om dere har kjæledyr, så er det også positivt. 

For nærmere informasjon ta kontakt med  Veronika Stormo eller Øyer og Gausdal barneverntjeneste på tlf. 61224400 eller 908 31 798.