Hvem kan bli besøkshjem?

Besøksfamilien må ha en stabil livssituasjon. De må ha mulighet for å binde seg for minst ett år, ikke stå i store livskriser, rusproblemer eller ha psykiske problemer.

Det kreves at besøkshjemmet har tid, overskudd og sengeplass til et ekstra barn. Familien bør ha forståelse for barns ulike behov og reaksjoner. I de fleste sammenhenger er det å oppleve en trygg og forutsigbar familiesituasjon det barna trenger mest.

Besøksforeldre må framlegge uttømmende og utvidet politiattest.
Det kreves ordinær politiattest av husstandsmedlemmer som er over 18 år. Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder. 

Hvem er besøksbarna?

Besøksbarn kan ha en vanskelig situasjon hjemme. Foreldrene deres kan trenge avlastning for å få overskudd. Barna trenger flere voksenmodeller i en familie. For mange av barna er det behov for å oppleve andre omgivelser med flere trygge voksne som bryr seg om dem. Kontakten med de voksne har som mål å gi barna overskudd, lærdom, stimulans, glede og trygghet. Alderen på besøksbarna er fra 0 til 18 år

Hvordan bli besøkshjem?

For å bli besøkshjem, sender du en søknad til barneverntjenesten. Etter at søknaden og gyldig politiattest er mottatt, blir det avtalt et hjemmebesøk. Hvilket barn som passer sammen med familien, blir vurdert av familieveileder/saksbehandler sammen med besøkshjemmet.

Kontaktpersonen i barneverntjenesten innkaller besøkshjemmet til møte for nærmere informasjon om oppdraget. Kontaktpersonen har også veiledningsansvar. Kontrakt skrives med ett års varighet og inneholder blant annet tiltak og mål for det enkelte oppdrag. Kjøre- og timelister skal besøkshjemmet sende til barneverntjenesten minimum hver 2. måned

Godtgjøring for besøkshjem

Besøkshjem er oppdragstakere og godtgjøres med arbeidsgodtgjørelse og utgiftsdekning etter KS (kommunesektorens organisasjon) sine satser. Det er vanlig å være besøkshjem hver 3. eller 4. helg. Noen barn kan ha behov for å være noen ekstra dager i besøkshjemmet i forbindelse med ferie. Besøkshjemmet henter barnet/barna fredag ettermiddag og bringer dem hjem søndag ettermiddag. Nødvendig utstyr for barnet søkes innvilget fra Øyer og Gausdal barneverntjeneste. Kjøregodtgjørelse blir gitt etter gjeldende satser. Arbeidsgodtgjørelse er skattepliktig.