Bjørkvin ligger rett sør for Follebu sentrum. Bofellesskapet er døgnbemannet med våken nattevakt. Bjørkvin består av 5  separate leiligheter, samt at det ytes tjenester til mennesker i egne boliger. 

Bjørkvin består av ca. 8 årsverk, med daglig leder, vernepleiere, helsefagarbeidere/hjelpepleiere og assistenter i ulike stillingsstørrelser. 

Daglig leder er Hilde Therese Aasen: 970 12 785. 

Hvis du eller noen du har omsorg/ansvar for har behov for bolig, så kan du ta kontakt med koordinerende enhet i Gausdal Kommune. 

Bjørkvin bosenter
Bjørkvin Bosenter