Bjørkvin ligger rett sør for Follebu sentrum. Bofellesskapet er døgnbemannet med våken nattevakt. Bjørkvin består av 5  separate leiligheter, samt at det ytes tjenester til mennesker i egne boliger. 

Bjørkvin består av 7,31 årsverk, med daglig leder/vernepleier, helsefagarbeidere/hjelpepleiere og assistenter i ulike stillingsstørrelser. 

Daglig leder er Hilde Therese Aasen: 970 12 785. 

Ved behov for bolig kan du henvende deg til koordinerende enhet i Gausdal kommune. 

Bjørkvin Bosenter

Bjørkvin bosenter