Vi ønsker å invitere tidligere ansatte, pårørende og andre nærpersoner til åpent hus,
lørdag 15.oktober fra kl. 12.00 til 18.00. Det blir enkel servering og mye sosialt!
Hjertelig velkommen til alle!

Med vennlig hilsen brukere og personale.