Frivillighetens år 2022 skal feire Norges viktigste lagarbeid! Målsettingen for Frivillighetens år er; økt deltakelse, økt mangfold og synliggjøring av frivilligheten. Hvordan ønsker frivilligheten i Gausdal å feire frivillighetens år, hvilke aktiviteter kan være aktuelle, og hva får vi til sammen?
Mer informasjon på www.frivillighetensar.no

Vi trenger å vite hvor mange som kommer, så meld deg på arrangementet på facebook her, eller send en e-post til Tine Andersen, tine.andersen@gausdal.kommune.no, med beskjed om at du kommer.

Hjertelig velkommen!

Sammen får vi det til!