En av måtene vi gjør dette på er gjennom VÅR DAG-kampanjen. Den går ut på at hver organisasjon kan velge seg sin dag i løpet av 2022 der oppmerksomheten rettes konkret mot dere. Dette kan gjerne være en dag som organisasjonen vanligvis markerer hvert år, eller en dag som kun markeres i løpet av 2022. VÅR DAG-kampanjen skal rett og slett gi organisasjonen mulighet til å vise frem sitt formål og sine aktiviteter over hele landet. Dagen kan hver organisasjon bruke akkurat slik de selv ønsker. Her kan det inviteres til gatefest, åpen hall-dag, stands, arrangering av konsert eller et show, natursti osv. Dere bestemmer hva dere vil bruke dagen til - det er bare fantasien som begrenser dere. Det viktige er at dere som organisasjon skal vise frem hvem og hva dere er, og hva dere bidrar med i lokalsamfunnet.

Det er det øverste leddet i organisasjonen som skal registrere VÅR DAG i den nasjonale kalenderen. Dette gjøres her: https://frivillighetensar.no/vardag

Når den nasjonale dagen er valgt, kan den lokale organisasjonen i Gausdal bruke kalenderen på kulturnett til å registrere sitt lokale arrangement. Dette gjøres her:

https://kulturnett.oppland.org/Hva-skjer/kulturnett-anbefaler/gausdal-kommune/. Målet vårt er å samle alle de viktige datoene i én og samme kalender – slik at vi får muligheten til å feire dere alle sammen.

Sparebankstiftelsen DNB støtter kampanjen og hele 5 millioner kroner skal deles ut i støtte til lokale arrangementer. Maks søknadsbeløp per arrangement/markering er 25 000 kr, så her er det bare å søke! Les mer og registrer dere i søknadsportalen.

https://frivillighetensar.no/vardag/soknad