Domstolloven stiller følgende krav til den som skal være meddommer:

1. Tilstrekkelige norskkunnskaper
2. Personlig egnethet til oppgaven
3. Være over 21 år og under 70 år pr. 1. januar 2017
4. Være innført i Folkeregisteret som bosatt i kommunen
5. Ikke være fradømt stemmeretten
6. Ikke være under offentlig gjeldsforhandling, konkursbehandling eller  konkurskarantene

Øvrige krav:
o Forliksrådet: aldersgrense 25 år, særlig egnet til oppgaven, beherske norsk skriftlig og muntlig godt.
o Jordskifteretten: kyndighet i saker som jordskifteretten til vanlig behandler.
o Skjønnsmedlemmer:  kyndighet på et eller flere områder som vanligvis berøres ved skjønn, spesielt innen bygningsvesen, jord- og skogbruk.

Søknaden sendes postmottak@gausdal.kommune.no
Søknadsfrist:  1. mai.

Søknadsskjema finner du under "Se også" og ytterligere informasjon her: 
Ved spørsmål kan Interesserte kontakte kommunens servicetorg, tlf: 61 22 44 00.