Personer som har fått denne vaksinen de siste 14 dagene, og som opplever kraftig økende sykdomsfølelse og hudblødninger (småprikket hudblødning og/eller større eller mindre blå flekker) etter vaksinasjon, bes oppsøke legevakt eller fastlege umiddelbart. Dette kan være alvorlig, men blodpropp og påfølgende hjerneblødning er en sjelden tilstand.

Les mer om dette hos Folkehelseinstituttet.