Godkjenning
For å gifte deg må du få godkjenning fra Folkeregisteret. Papirene fyller du ut her. Utfylte papirer kan sendes elektronisk eller pr. post til folkeregisteret – se veiledningen på hjemmesiden.

Prøvingsattest
Etter at dere har søkt om godkjenning utsteder Folkeregisteret en prøvingsattest. Prøvingsattesten er den formelle godkjenningen på at  vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt. Denne kan enten sendes elektronisk til vigselskommunene, eller brudeparet må selv sende den til dit, i god tid før vielsen. Dersom du sender pr. post til Lillehammer, er adressen postmottak@lillehammer.kommune.no eller: Lillehammer kommune, postboks 986, 2626 Lillehammer

Tidspunkt for seremoni
Brudeparet bør så tidlig som mulig ta kontakt med kommunen de ønsker å bli viet i, for å reservere tid. Når kommunen får prøvingsattesten, vil vi kontakte brudeparet og endelig bekrefte tidspunktet og avtale praktiske ting i forbindelse med vielsen.

Vielsen
Det er ordfører og varaordfører som har vigselsmyndighet etter loven. I tillegg har kommunestyret i de respektive kommuner delegert vigselsretten til andre. I Lillehammer/Gausdal skjer vielsen i seremonirom i 2. etg. i rådhuset i Lillehammer. Det er gratis å gifte seg i Lillehammer kommune.

Gausdal kommune samarbeider med Lillehammer om borgerlig vigsel
Gausdal kommune samarbeider med Lillehammer kommune om borgerlig vigsel, ved at Lillehammer ivaretar alt administrativt arbeid ifm. vielser i Gausdal. Innbyggere i Gausdal, eller andre som ønsker å bli viet i Gausdal må derfor sende prøvingsattest og avtale praktiske ting med Lillehammer.

Har du behov for ytterligere informasjon, ta kontakt med Servicetorget i Lillehammer kommune, tlf. 61 05 05 00.