Arbeidet vil starte 23.april og skal ferdigstilles senest 26.april. Arbeidet vil pågå hele dagen, også på ettermiddag og kveld. Vi beklager de støyproblemer dette kan medføre for de som er i nærområdet.