Hvor er bostøttekontoret i kommunen?

Gausdal kommune, Servicetorget, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal

Kontaktperson:
Jon Anders Martinussen
E-post: jon.anders.martinussen@gausdal.kommune.no
Telefon: 61 22 44 00

Sjekk om du kan få bostøtte 

Har du høye boutgifter, men lav inntekt? Du kan ha rett til bostøtte! from Husbanken on Vimeo.

På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.

 

Søk bostøtte 

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.

Her søker du bostøtte.

Meld fra om endringer 

Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.

Her melder du fra om endringer.

Klage på vedtak om bostøtte

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker etter du mottok vedtaket.   

Her klager du på vedtak om bostøtte.

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om bostøtte på husbanken sin nettside. Du kan også henvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning.

Regelverk

Kontaktperson:
Jon Anders Martinussen
E-post: jon.anders.martinussen@gausdal.kommune.no
Telefon: 61 22 44 00