Kostholdskurset skal bidra til å øke bevisstheten om matvaner og marevarevalg, øke mitivasjonen til å endre vaner, få praktiske råd til hverdagen, øke forståelse av varedeklarasjoner og utveksle erfaringer. Mottoet er "små skritt - store forbedringer".

Kursstart: 3.november

Varighet: kl. 18.00 - 20.00.

Kurslokaler: Gausdal ungdomsskole

Pris: kr. 500,- for kurset + kokebok

Kursholdere: Marit Bratt og Marit Løvlien

Kurset er både teoretisk og praktisk.

Spørsmål om kurset og påmelding til: frisklivssentalen@helse-sg.no eller mobil: 95 47 61 64. Begrenset antall plasser.