Hjemmekontor har vært et virkemiddel for å redusere smitte av covid-19, ved å redusere kontakt mellom personer både på arbeidsplassen og på reisen til og fra ved bruk av offentlig transport.
Folkehelseinstituttet sier at bruk av hjemmekontor er aktuelt som smitteforebyggende tiltak dersom:
«- Smittespredningen i lokalsamfunnet eller på arbeidsplassen er høy
- Anbefalt avstand mellom personer på offentlige kommunikasjonsmidler brukt til reiser til og fra arbeidsplassen ikke kan opprettholdes - Anbefalt avstand mellom personer på arbeidsplassen ikke kan opprettholdes - Andre smitteverntiltak gjør det nødvendig (for eksempel ved bruk av hjemmeskole)
- Det er nødvendig for å sikre kontinuitet for virksomheten i en situasjon med risiko for høyt fravær.»

Jeg har vært i kontakt med kommuneoverlege Anders Brabrand om dette, og vi sier følgende om bruk av hjemmekontor framover:

• På grunn av at smittebildet lokalt er rolig, kan vi få flere tilbake til arbeidsplassen.
• De som er avhengig av kollektivtransport kan fortsatt ha hjemmekontor om det ellers er vurdert som hensiktsmessig
• Det er fortsatt viktig å holde seg hjemme om en har luftveisplager. Da er hjemmekontor fint.
• På arbeidsplassen skal en søke å holde god avstand, og ellers ha gode smittevernrutiner, inkludert på møterom.
• Vi bør fortsette å holde møter på Teams der det er naturlig og effektivt.

Vennlig hilsen
kommunedirektøren