Hjemmetjenesten har kontinuerlig fokus på god hygiene, og vurderer nødvendige smitteforebyggende tiltak etter behov.

  • Det er viktig at de som mottar tjenester (eller pårørende) sørger for at flytende såpe og tørkepapir tilgjengelig, slik at både mottaker og pleierne kan vaske hendene godt.

Ingen av våre ansatte som er ute på jobb er vurdert som smitterisiko, og vi har forsterkede hygienetiltak. Smittevernutstyr, som munnbind og hansker, benyttes ikke i daglig drift. Dette brukes kun i konkrete smittesituasjoner.