Kjellerstua er et tilbud til deg som har eller har hatt utfordringer med psykisk helse og/eller rus. 
Undersøkelsen er sendt ut til de som benytter seg av tilbudet i dag eller har gjort det siste året. Brukerundersøkelsen er helt anonym. 

Klikk her for link til undersøkelse

Dersom du har andre innspill til hva et dagtilbud for mennesker med utfordringer innen psykisk helse- og rus bør bestå av, kan du kontakte Hege Anita Ek på telefon: 97165565 eller e-post hege.anita.ek@gausdal.kommune.no
 

Les mer om Kjellerstua