Vi anbefaler at du går inn på Direktoratet for byggkvalitet sin hjemmeside (dibk.no). Der finner du nyttig info og ulike veiledningsverktøy, se for eksempel hva du kan bygge uten å søke.

Generelle henvendelser til byggesaksavdelingen og innsending av saker kan gjøres på e-post