Leverandøren hadde planlagt dette i desember, men det ble forsinkelser i prosjeket. I januar har også kulda satt litt stopper for videre framdrift. Vi håper imidlertid at dette skal være klart i løpet av februar. Vi bytter ikke lyskilde i de lysmastene med HQL-lamper (hvitt lys) når de er mørke. Vi beklager de ulempene dette medfører.