Campen vil avholdes mandag 28. Juni til torsdag 1. juli i tidsrommet kl. 10 – kl. 14 hver dag. Aktivitetene vil bli utøvet i Håkonshall og på Stampesletta. Tilbudet er også åpent for interesserte utenfor Lillehammer kommune. Mer informasjon om campen og påmelding finner du her.