Våren 2016 åpnet Det Meråpne biblioteket ved Gausdal folkebibliotek. Det er en selvbetjeningsløsning utenon om den betjente åpningstiden. Tilbudet gjelder på Gausdal folkebibliotek for alle over 16 år.

Åpningstiden for Det MerÅpne biblioteket er alle dager fra 07.00-22.00