Bjørnsonforelesninga er en del av Litteraturfestivalen. Tema for Märta Tikkanen er "Inspiration och konkurrens. Tankar kring konstnärektenskap". Camilla Granlien skal synge. Arrangementet er på Høgskolen kl. 10. Kl. 14 samme dag deltar Tikkanen på forfattersamtale på Nansenskolen.

Som tradisjonen er så besøker årets Bjørnsonforeleser Aulestad. Dette skjer onsdag på et lukka arrangement, sammen med ordfører og verter for museet m.fl.

Progaram for Bjørnsonforelesninga leser du her