Tirsdag 25. juni flytter kommunens servicetorg tilbake til sine gamle, men nyoppussede lokaler. Etterhvert vil også Langsuaforvalteren Kjell Joar Rognstad, samt representanter for Fjellstyret, Statens naturoppsyn og Randsfjordmuseene flytter inn i kontorfelleskap i de tidligere lokalene til biblioteket.

Vi vil med dette ønske alle besøkende velkommen!