Ferske tall fra SSB viser at det nå er 6181 innbyggere i Gausdal. Dette betyr en folketilvekst på 37 i 2.kvartal 2013. Vi har fortsatt en fødselsunderskudd på -1, men en netto tilflytting på 38.

Her kan du se våre YouTube filmer som viser hvorfor flere velger Gausdal.