Den norske kirke har siden menighetsrådsvalget 2005 gjennomført en prøveordning der enkelte menighetsråd har hatt menighetsrådsvalg for halve menighetsrådet annenhvert år. Det er frivillig for menigheter å delta i denne prøveordningen.

I Gausdal skal det i år være valg på menighetsråd i Østre og Follebu sokn. Valget foregår samtidig med Stortingsvalget og valglokale er i kommunestyresalen i Gausdal kulturshus.

Åpningstider:

Søndag 8.september kl. 15.00 – 18.00

Mandag 9.september kl.12.00 – 18.00

I tillegg kan det avgis stemmer for Østre på Engjom skule til følgende tidspunkt:

Søndag 8.september kl. 15.00 – 18.00

Mandag 9.september kl.12.00 – 15.00

Her kan de se listekanditatene.