Arrangementet er ved Kommunehuset på Segalstad Bru. Det blir musikk og dans ved The Desert Grasscutters og Illusion, og salg av grillmat. Offisiell åpning foretas av fylkesmann Kristin Hille Valla. Det blir plansjer som viser den planlagte utstillinga inne i lokalet, og anledning til å sjå kontorene til de som jobber i fagmiljøet (nasjonalparkforvaltere, statens naturoppsyn, fjellstyret, Randsfjordmuseene avd. Kittilbu).

Tidligere på dagen er alle 5. klassingene i Gausdal tilstede i området og har aktiviteter sammen med SNO, fjellstyret, nasjonalparkforvalterne og utmarksmuseet. De tar dette som en sykkeltur til og fra skolen – kommunehuset!

Om kvelden (kl. 18-21) er det eget fagseminar om næringsutvikling tilknytta nasjonalparken. Seminaret er åpent for alle interesserte.  For fullstendig program sjå vedlegg